Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Jobido verstrekt, zal Jobido zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Jobido mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan JOBIDO informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die JOBIDO verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Het is Jobido niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te
verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak JOBIDO gehouden is vertrouwelijke
informatie aan derden te verstrekken, en Jobido zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jobido niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond
van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat JOBIDO de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of
klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek,
kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

JOBIDO behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor
(statistisch) onderzoek en database.

Share This
WhatsApp chat